Đăng ký Đăng nhập

Quà Ưu Đãi Tuần

06/09/2019

1. Chuyển 200K Cxu Nhận Quà Ác Quỷ

Thời Gian : Duy nhất ngày 09/09/2019

Nội Dung  : Trong thời gian diễn ra sự kiện khi chuyển đủ 200 Cxu vào game sẽ nhận được phần thưởng

Lưu Ý : Sau khi chuyển đủ số Cxu quy định  vào   Rương Webside để chuyển vật phẩm vào game nhé

Chỉ áp dụng khi chuyển Cxu vào game , Thẻ Cxu không được áp dụng , Chỉ có thể nhận 01 lần khi tham gia sự kiện

2. Chuyển 200K Cxu Nhận Quà Haki

Thời Gian : Duy nhất ngày 14/09/2019

Nội Dung  : Trong thời gian diễn ra sự kiện khi chuyển đủ 200k Cxu vào game sẽ nhận được phần thưởng

Lưu Ý : Sau khi chuyển đủ số Cxu quy định  vào Rương Webside để chuyển vật phẩm vào game nhé

Chỉ áp dụng khi chuyển Cxu vào game , Thẻ Cxu không được áp dụng , Chỉ có thể nhận 01 lần khi tham gia sự kiện

Chúc Các Thuyền Trưởng Chơi Game Vui Vẻ !